För utövare


Ansök - Kulturkatalogen Väst

Välkommen att söka till Kulturkatalogen Väst! Kulturkatalogen Väst är en digital utbudskatalog med professionell konst och kultur, natur- och kulturarv för barn och unga i Västra Götaland. 

Att vara med i Kulturkatalogen Väst innebär att vara en del av ett stort och rikt kulturutbud, riktat till barn och unga. Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek med flera i Västra Götalands kommuner kan boka er och få tillgång till subvention via det regionala arrangörsstödet. Det är även många som väljer bland alla arrangemang till Skapande skolaprojekt. Om det är godkänt för Kulturkatalogen är det generellt även godkänt för Skapande skola. Det är Förvaltningen för kulturutveckling som administrerar Kulturkatalogen Väst. Allt som presenteras här granskas och godkänns av konsulenter inom respektive konstform.

Om föreställningen/projektet/besöksmålet godkänns kommer den/det att publiceras i Kulturkatalogen Väst i anslutning till att besked ges. Du kommer att få beslutet per mejl från den konsulent som handlägger din ansökan. 

Så här ansöker du till Kulturkatalogen Väst:

 

Innan du börjar fylla i ansökan, se till att du har alla uppgifter och allt material tillgängligt så att ansökan blir komplett. 

  1. Gå till ansökan på Kulturkatalogens Väst 
  2. Välj huvudsaklig konstform längst ner på sidan.
  3. Välj typ av arrangemang
  4. I formuläret för kontaktuppgifter: högst upp kan du välja om du är en ny aktör/utövare och fylla i alla uppgifter eller om du är tidigare aktör/utöv Du behöver inga inloggningsuppgifter, bara mailadress samt postnummer. 
  5. Därefter finns plats att skriva om arrangemanget som ansökan gäller. Vi behöver en rubrik, en text om själva arrangemanget och foto (kan kompletteras med senare om det ej är klart). Om arrangemanget eventuellt gränsar till ytterligare en konstform går det att välja till en sådan. Därefter kommer en rad faktauppgifter om arrangemanget som behöver besvaras.

Handläggningen av inskickade ansökningar skiljer sig något åt beroende på arrangemangstyp.

Nya ansökningar behandlas löpande under året. Periodvis är handläggningstiden längre varför besked från konsulent kan dröja. Konsulenterna utgår från ett antal kriterier i sin bedömning. Kontakta berörd konsulent .

Arrangemanget kommar att vara publicerat ett år från att det bli godkänt. Vid godkännande kommer du att få en bekräftelse där periodens startdatum anges. När perioden närmar sig sitt slut skickas det ut ett mail som påminner om att det är dags att skicka in en ny ansökan för nästföljande period.

Titta gärna i skräpmejlkorgen när tidpunkten för periodens slut närmar sig.

Scenkonstföreställningar

 

Nya ansökningar handläggs stora delar av året men under vissa perioder kan ansökningsformulären vara stängda. För att se period för scenkonstområdena dans, musik, cirkus eller teater – gå in på respektive ansökningsformulär. Periodvis är handläggningstiden längre varför besked från konsulent kan dröja. Scenkonstansökningarna behandlas genom att konsulenten antingen ser föreställningarna live med publik eller ser en inspelad föreställning. Därefter sker en bedömning, enligt en rad kriterier, baserade på metoden Önskekvisten.

Kontakta berörd konsulent för mer information.

Marknadsför ditt arrangemang med Kulturkatalogens logotyp

 

Godkända arrangemang får gärna använda Kulturkatalogen Västs logotyp i sin marknadsföring. Logotypen kan också fås i större upplösning. Mejla då camilla.p.lindberg@vgregion.se. Ange om du vill ha bild för produktion eller för besöksmål.

Ladda ner