Kriterier

Syftet med Kulturkatalogen Väst är att förmedla ett samlat, kvalitativt utbud av konst och kultur-, natur- och kulturarvsarrangemang för barn och unga. Utbudet är kvalitetsgranskat och godkänt av konsulenter på Förvaltningen för kulturutveckling. Allt som finns med I Kulturkatalogen Väst är godkänt för det regionala arrangörsstödet.

I sin bedömning av de ansökningar som inkommer till Kulturkatalogen Väst utgår konsulenter inom respektive konstart från ett antal kriterier.

Vid bedömning av produktioner och workshops/kulturpedagogiska projekt beaktar vi följande aspekter:

  • du är professionell utövare
  • utbudet är anpassat för barn och unga i tilltal, angelägenhet och relevans
  • upplägg och innehåll av workshops eller projekt är genomtänkt och har en kulturpedagogisk grund
  • utbudet har konstnärliga kvalitéer
  • arrangemanget beaktar perspektiven jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Vid likvärdigt utbud prioriteras det som producerats i Västra Götalandsregionen.

Vid bedömning av besöksmål inom natur- och kulturarv beaktar vi följande aspekter:

  • erbjudanden anpassade för barn- och unga i tilltal, angelägenhet, relevans och bokningsbara för alla kommuner i Västra Götaland
  • gruppen/besökarna ska bli mottagna och handledda under besöket av någon med relevant kompetens både när det gäller besöksmålets innehåll och att handleda aktuell åldersgrupp
  • gruppens/besökarnas praktiska behov ska beaktas. Detta kan se lite olika ut men kan gälla till exempel kommunikationer, bussparkering, plats att samlas på, hänga kläder och väskor, att äta matsäck, tillgång till toaletter m.m.
  • ​perspektiv som jämställdhet, mångfald och tillgänglighet ska beaktas